Portal Hiszpania
Jesteś tu:Home » Biznes » Gospodarka
Szukaj

Gospodarka Hiszpanii

               Hiszpania jako trzeci największy kraj Unii Europejskiej jest bardzo ważnym ogniwem jej ekonomii. Państwo to wkroczyło w XXI wiek jako ósma największa gospodarka na świecie. Jednak zanim nastąpił "cud gospodarczy"  w tym kraju w drugiej połowie XX wieku, należał on do jednych z uboższych na naszym kontynencie. Głównym źródłem utrzymania gospodarstw domowych było rolnictwo. Dzięki międzynarodowym inwestycjom na terenie Hiszpanii nastąpił wyraźny wzrost głównie w sektorze przemysłowym oraz usług. Wiele globalnych korporacji postanowiło przenieść swoje zakłady produkcyjne właśnie tam, wykorzystując w znacznej mierze początkowo tanią siłę roboczą oraz zachęcające przedsiębiorców warunki podatkowe. Nastąpiła także wyraźna poprawa w infrastrukturze, głównie drogowej i poprzez powstanie wielu portów lotniczych. Prowadzenie firmy w Hiszpanii stało się łatwym i bardzo intratnym przedsięwzięciem. Największe międzynarodowe koncerny spowodowały rozwój przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego oraz spożywczego. Warunki życia dla obywateli hiszpańskich poprawiły się jeszcze bardziej wraz ze wstąpieniem kraju do struktur Unii Europejskiej. Zaobserwować można to najlepiej na podstawie danych z lat 1995-2007. W 1994 roku PKB per capita wynosił około 10.800€. W 2007 roku było to już prawie 24.000€ czyli prawie tyle samo co średnia w całej Unii Europejskiej. Należy wziąć pod uwagę, że dynamiczny wzrost PKB wspierany był w znacznej mierze przez szereg inwestycji w sektorze budowlanym. Coraz bardziej atrakcyjne warunki do prowadzenia biznesu w rozwijających się krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji skłoniły zagranicznych inwestorów do przenoszenia tam swoich fabryk oraz kapitału inwestycyjnego. Niewątpliwie miało to znaczący wpływ na zatrzymanie, a nawet odwrócenie się trendu wzrostowego PKB Hiszpanii. Pod koniec 2007 roku gospodarką hiszpańską wstrząsnęło pęknięcie bańki spekulacyjnych na krajowym rynku nieruchomości. Prognozy ekonomiczne dla Hiszpanii na kolejne lata były bardzo złe.


 

 

    

 

 

 

 

  

           Od 2011 roku rząd hiszpański wdrażał coraz to nowe reformy mające za zadanie zmienić negatywny trend pogrążonej w głębokiej recesji od przeszło 5 lat gospodarki tego kraju. Pogłębiające się bezrobocie w Hiszpanii wzmagało niepokoje społeczne wyrażane coraz częściej poprzez manifestacje na ulicach Madrytu grup zawodowych w sektorach przemysłowych objętych restrukturyzacją. Ciężką do przełknięcia pigułką przez społeczeństwo był również wzrost podatków. Mówiąc o gospodarce Hiszpanii w czasie przeszłym i teraźniejszym nie sposób nie zwrócić uwagi na dysproporcje panujące w uprzemysłowieniu, a co za tym idzie w poziomie życia w poszczególnych wspólnotach autonomicznych tego kraju. Można więc wyodrębnić bogatą północ i północny wschód (Kraj Basków, Navarra, Katalonia, Aragonia, La Rioja) oraz stolicę Madryt, umiarkowanie zamożne centrum i północny zachód (Kastylia i León, Walencja, Baleary, Kantabria, Asturia, Galicja) oraz zdecydowanie najbiedniejsze południe (Estremadura, Andaluzja, Kastylia - La Mancha, Murcja), prowincje afrykańskie (Ceuta, Melilla) i Wyspy Kanaryjskie. Tak Więc PKB statystycznego Baska jest prawie dwukrotnie wyższe niż mieszkańca Estremadury. Ubiegły, 2013 rok zakończył się dla Hiszpanów recesją na poziomie -1,2%. Ostatnie prognozy ekonomiczne dla Hiszpanii mówią o rośnięciu tej gospodarki przynajmniej w latach 2014-2015. Lata kolejne powinny kontynuować ten trend, najprawdopodobniej zaznaczony większą dynamiką wzrostu. To wyraźny znak, że warto już jest rozpocząć swój własny biznes w Hiszpanii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PKB per capita w 2012 w poszczególnych autonomiach Hiszpanii wg danych INE (* należy traktować jako wspólnoty autonomiczne, nie aglomeracje).

               Dług publiczny Hiszpanii spadający w latach 1996-2007 zaczął narastać w lawinowym tempie,  podwajając swoją wartość w trakcie ostatnich niespełna pięciu lat. W 2007 roku stanowił 36,3 % PKB, ostatni rok zamknął się liczbą 68,5%. Różne źródła prognozują, że na koniec 2014 wyniesie on w Hiszpanii między 95 a 99,5% PKB, a w 2015 pomimo konsolidacji fiskalnej i wdrażanych na bieżąco reform może osiągnąć dużo ponad 100% PKB. Poniższy wykres odzwierciedla wyjątkowo dynamiczny ale konsekwentny wzrost gospodarki hiszpańskiej w latach 1996-2007 oraz jej gwałtowną zapaść w 2008 roku. Na jej tle ekonomia naszego kraju wydaje się dużo bardziej stabilna w długim okresie.

Kształtowanie się poziomu długu publicznego Hiszpanii na przestrzeni ostatnich lat wg danych Eurostat (w % PKB)

Sektory gospodarki Hiszpanii

               Przez wiele dziesięcioleci XX wieku Hiszpania była uważana za kraj rolniczy. W połowie ubiegłego stulecia, pod koniec okresu dyktatury generała Franco za sprawą otwarcia na przemysł turystyczny nastąpiło przeobrażenie gospodarki w bazującą na sektorze usługowym. Wraz z nastaniem ery "prosperity" Hiszpanie przeobrazili się w społeczeństwo konsumpcyjne. Sytuacja ta sprzyjała m.in. powstaniu wielkich sieci handlowych takich jak Mercadona i El Corte Inglés, które do dnia dzisiejszego są największymi pracodawcami w Hiszpanii.  Jeśli chodzi o generowanie zysków to niekwestionowanym liderem jest przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Telefonica. Kolejni giganci hiszpańskiej gospodarki to firmy z sektora paliwowego (Cepsa, Repsol) oraz banki (Caixa, Santander). Hiszpania nie należała nigdy do krajów wysoko uprzemysłowionych pomimo silnie rozwiniętego przemysłu włókienniczego, metalurgicznego, górniczego oraz stoczniowego. Miejsce podupadających przedsiębiorstw zajęły duże międzynarodowe koncerny działające głównie w branży motoryzacyjnej i spożywczej.  Warto zwrócić uwagę na dużą zależność energetyczną Hiszpanii, głównie jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ropę naftową oraz gaz. Z kolei kraj ten jest liderem w wytwarzaniu energii słonecznej oraz przoduje w produkcji energii wiatrowej. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach ogromne znaczenie w generowaniu hiszpańskiego PKB miał sektor budowlany. Po załamaniu się jego na skutek pęknięcia "hiszpańskiej bańki nieruchomościowej" nastąpił poważny kryzys w gospodarce Hiszpanii mający przełożenie na większość czynników będących odzwierciedleniem jej faktycznego stanu. Warto zwrócić uwagę na stabilność w sektorze usług, na którą istotny wpływ ma doskonały stan infrastruktury i atrakcyjność turystyczna kraju.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Udział sektorów gospodarki w PKB Hiszpanii (%) w oparciu o dane Eurostat

               Pomimo utrzymania dochodowości sektora budowlanego (hiszpańskie firmy budowlane są wykonawcami  inwestycji w innych krajach np. w Polsce), sytuacja ta może ulec pogorszeniu w najbliższych latach. Właśnie w ostatnich latach nastąpił największy przyrost bezrobocia wśród specjalistów z tej branży. Wciąż można zaobserwować wzrost zatrudnienia w sektorze usługowym. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zmiany w zatrudnieniu Hiszpanów w głównych sektorach gospodarki (%) w oparciu o dane Eurostat

Bezrobocie 

               Jedną z podstawowych bolączek gospodarki hiszpańskiej jest bezrobocie strukturalne. Chociaż kraj ten wielokrotnie borykał się z tym problemem, sytuacja w której niemal co czwarty Hiszpan pozostawał przez długi czas bez pracy miała miejsce w połowie lat 90-tych XX wieku. Bezrobocie udawało się stopniowo ograniczać, głównie za sprawą kwitnącego sektora budowlanego oraz inwestycji realizowanych ze środków unijnych (kraj ten był wówczas głównym ich beneficjentem, podobnie jak obecnie Polska). W 2007 roku wynosiło ono w Hiszpanii zaledwie w okolicach 8,5% (w katalońskiej prowincji Lleida 3,1%). Pęknięcie tzw. "bańki nieruchomościowej" oraz globalny kryzys finansowy sprawiły, że ilość miejsc pracy zaczęła lawinowo maleć. W połowie 2009 roku bezrobocie wynosiło już ponad 17%, czyli w niecałe 2 lata od osiągnięcia minimum podwoiło swoją wartość. Na koniec 2012 roku Hiszpania legitymowała się ponad 26 procentową wielkością tego wskaźnika. 

Poziom bezrobocia w Hiszpanii w latach 1990-2012 (%), dane Eurostat na koniec każdego roku.

 

Copyright © Hiszpania-portal.pl